Đánh giá Pokémon Scarlet & Violet: Bạn xứng đáng

[ad_1]

“Tuyệt vời trên lý thuyết, nhưng lại thất vọng trong thực tế.” Đây là một dòng có lẽ sẽ có trong hồ sơ Tinder của tôi và nó tóm tắt rất nhiều cảm xúc của tôi về Pokémon Scarlet và Violet.

Bạn thấy đấy, sau khi công ty đặt cược lớn vào việc phát minh lại bánh xe với Pokémon Legends: Arceus (nhân tiện, nhóm đã hoàn toàn đóng đinh), những mục tiếp theo này trong dòng trò chơi chính có vẻ sẽ lấy những thứ tốt nhất và mở rộng dựa trên công thức cốt lõi .


[ad_2]

Laptop Cũ Giá Rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *