Gần 50% phần mềm độc hại macOS đến từ một ứng dụng —

[ad_1]

Có một tin tốt và một tin xấu cho người dùng macOS, theo một báo cáo mới từ Elastic Security Labs. Về mặt tích cực, chỉ có 6% phần mềm độc hại kết thúc trên các thiết bị macOS so với 54% các mối đe dọa độc hại xâm nhập vào hệ thống của Windows.

Mặt khác, macOS không hoàn toàn miễn nhiễm với phần mềm độc hại và do đó, người dùng vẫn cần đề phòng các ứng dụng có mục đích xấu. Theo Báo cáo về mối đe dọa toàn cầu năm 2022, gần 50% tổng số phần mềm độc hại macOS đến từ một ứng dụng (h/t 9to5Mac).

Hầu hết phần mềm độc hại macOS đến từ ba ứng dụng này

[ad_2]

Laptop Cũ Giá Rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *